Posts Tagged ‘systemsvikt’

Pasientsikkerhet

torsdag, april 8th, 2010

Saken om pasientjournaler og dato-triksing ved sykehuset i Asker og Bærum ruller videre. Mange pasienter er rammet – det høres ut som tallene er i ferd med å graves fram.

Får vi vite sannheten? Er de som graver uavhengige nok? Sørger de for at dette ikke kan skje igjen? Foregår dette på andre sykehus?

Dette gjelder menneskers liv og død – her må det ordnes opp i menneskesvikt og systemsvikt.

Det er nå stor usikkerhet om pasientsikkerhet og -kvalitet virkelig tas på alvor. Budsjettene er jo det det styres etter!