Posts Tagged ‘strategi’

Nasjonal sykehusstruktur

tirsdag, juni 8th, 2010

Hvor skal sykehusene ligge i Norge? Hvilket tilbud skal man ha? Hvordan skal akutt-tilbudet, fødetilbudet være i dette landet? Betydningen av befolkningstetthet, reisevei og reisetid? Kvalitet? Forholdet mellom lokale og sentrale sykehus, spesialist-sykehus? Kanskje andre og nye kategorier? Økonomi?

Det er nødvendig at det startes prosesser rundt disse forhold. Det er nå satt full stopp i endringer – blir det for mye bråk for enkelte? Prosessen styres av politikere som er redde for ikke å bli gjenvalgt, noe som er totalt uakseptabelt.

Vi trenger strategi, politikk, kriterier, handlingsplaner, økonomi, transparente prosesser – og alt må være langsiktig og ikke et stunt fra de ulike partiene for å vinne valget – og det er det jo 3 år til nå. Det er vel fremdeles mulig å få til løsninger der de fleste, eller alle, partier er med?

Mange av aktivistene burde få slippe til i slike utviklings-prosesser – de finnes over hele landet – la oss starte i god tid før valget – nå!

Nedleggelsene av lokalsykehusene fortsetter

torsdag, april 15th, 2010

Rapporter og utredninger strømmer på. Konsulentfirmaer, høyskoler og sakkunnskap brukes for alt det er verdt. En agenda er under utrulling.

Man kutter litt i lokalsykehusenes tilbud, og så må folk innrette seg. Så kutter man litt til, og folk innretter seg. Osv ….

Så måler man hva folk gjør nå mot det de gjorde før alle kuttene ble iverksatt. Man finner ut at folk ikke bruker lokalsykehuset – som nå allerede er et strippet lokalsykehus – fordi de har innrettet seg ved å flytte dit de har fått beskjed om å flytte.

Utmerket taktikk for makthaverne – de oppnår det de vil. Noen vil si det er sleskt! Kutt litt hele tiden til man har oppnådd det man vil.

Politikerne kan vi absolutt slutte å høre på – de er satt på sidelinjen av et system de selv har skapt. De har videre lagt opp til nye samhandlingsprosesser som de hittil ikke har maktet å løfte, og som tiden nå løper fra.

Er det slik et moderne land skaper en tilfredstillende sykehus-struktur? En sykehus-struktur blir slik vi vil, kvaliteten i alle lokaliteter blir slik vi vil.

Et grunnleggende spørsmål står igjen: Er de prosessene vi nå ser ordentlige og representative for Norge? Hvilken strategi og hvilke  prinsipper er det vi styrer etter?