Posts Tagged ‘Riksrevisjonen’

Riksrevisjon og helseforetakenes økonomi

mandag, desember 21st, 2009

Økonomistyringen i helseforetakene er ikke tilfredsstillende og helseforetakene har overskredet statens økonomiske styringskrav hvert år i perioden 2002–2008. Akkumulert underskudd er på ca. 10 milliarder kroner!

“Det er uakseptabelt at de regionale helseforetakene over mange år ikke tilpasser seg de økonomiske rammene som Stortinget årlig vedtar å bruke til spesialisthelsetjenester”, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

Hvilke konsekvenser får dette for pasientene? Hvor ligger egentlig problemet?

Kommentarer?