Posts Tagged ‘pasientservice’

Tett oppfølging av pasientilfredshet

torsdag, februar 25th, 2010

Oppfølging av pasientilfredshet ved tett kontakt: Sykehuset har inngått samarbeid med konsulent firma innen helse forbedring.

Nylig utskrevne pasienter blir kontaktet pr. telefon istedet for at man sender ut skjema for besvarelse. Nå får man mye mer spesifikk og handlingsorientert informasjon slik at man raskere kan rette opp forhold som påpekes. Ønsker om forbedringer tas også med.

Informasjonen gjøres tilgjenglig for leger, pleiere og andre og holdes kontinuerlig i gang.

“Vi ønsker å levere en helsetjeneste i verdensklasse samt ha høy pasientsikkerhet”

Gode tanker – slik vil vi ha det også.

Se link:

http://nursing.advanceweb.com/SharedResources/Graphics/header/headerLogo/headerLogo_NW.gif