Posts Tagged ‘kvalitet’

Kostnadskutt som primærtiltak er å tenke feil

tirsdag, april 6th, 2010

Helseforetakene over hele landet vil få kontroll på kostnadene sine ved å legge ned sykehus. Dette er feil!

Pasientenes trygghet reduseres og pleien blir mindre personlig og dårligere ved å etablere bare store sykehus. Du flyttes fra et kjent miljø der du føler deg vel, der dine pårørende er i nærheten og lett kan tre støttende til. De fleste syke tåler ikke hva som helst og vi bør ta hensyn til det.

Pleie og behandling på et stort sykehus byråkratiseres, gjøres upersonlig og skremmende. For mange syke er trygghet helt avgjørende, særlig i forhold som har med død å gjøre.

Helsekostnadene i Norge er svært høye pr. innbygger. Norge er nedpå listen i undersøkelser som måler hva vi får igjen for pengene. Dette problemet må løses, men ikke ved å ramme de som er syke. Det er primitiv tenking.

Incentivordningene i sykehusvesenet må legges om slik at kvalitet kommer høyere på listen. Forretningsmodellene må legges opp med kvalitet for pasientene som sentralt fokusområde.

Hvis vi skal redusere kostnadene ved å kutte i nødvendig pleie går det ut over pasientene. Det blir utrygt å komme på sykehus.

Kostnadsproblemet må løses på andre måter: Innovasjon, nytenking, mer forebygging, bedre systemer. Hvis ikke vil vi se at helsekostnadene i Norge vil øke uten at kvaliteten blir bedre.

Trøbbel med tidsfrister

mandag, februar 1st, 2010

Asker og Bærum sykehus har tabbet seg ut og latt pasienter oversitte tidsfrister. Omfang og øvrige forhold er ikke klart, men saken granskes nå.

System feil og/eller bevisst feil diskuteres i mediene. Ligger det forsøk på å spare penger i dette – er økonomistyringen så hard at man må hjelpe til litt? Er det stadige halvkokte politiske inngrep eller økonomenes inntog som er årsaken?

For pasientene går dette på tilliten løs. En helt sentral del av behandlingen har sviktet. Vi blir skremt når dette kan foregå. De ansvarlige må røkes ut!

Det må selvsagt sjekkes ut om dette foregår ved flere sykehus, hvilke rutiner som styrer dette og hvem som har besluttet tiltakene. Dersom dette er et spill av tilfeldigheter er det nesten verre – hva blir da det neste som kan skje?

Rutiner og prosedyrer og deres faglige innhold – vurderingskriterier etc. – må gjennomgås. Større vekt på kvalitetsarbeid, utvidede pasientsikkerhets-tiltak og strengere revisjoner må til for framtiden.

De som er rammet av dette må selvsagt få full pakke for om mulig å komme dit de skulle vært i behandlingen. Det kan jo også bli snakk om skader som følge av sen eller manglende behandling som må erstattes.

Kanskje sykehusene også må få mer ro rundt arbeidet sitt – mer fag og mindre budsjett?

Departementet er i gang med en undersøkelse av ventetider på sykehusene: Hva er reellt her? Spilles det for galleriet?

650 pasienter hurtigkontaktes for oppfølging – saken dør ut i mediene – hva er det som skjer – så dette er egentlig ikke noe problem?