Posts Tagged ‘ferie’

Sommerstillhet

onsdag, juni 23rd, 2010

I feriene reduseres kapasiteten på sykehusene. Avdelinger stenges og bemanning reduseres for å få avviklet ferie.

Mye kan utsettes til over ferien, men er dette trygt? Er vi mindre syke og trenger mindre behandling i julen, påsken og om sommeren?

Er akuttberedskapen god nok? Finnes det standarder for bemanning, og settes det opp reserver som eventuelt kan steppe inn for de som er på ferie?

Spørsmålet er herved stilt.