Posts Tagged ‘e-Helse’

Databølgen vil snart skylle inn over oss.

torsdag, april 15th, 2010

Eldrebølgen er et godt kjent begrep, og vi begynner å få klarhet i hva den innebærer.

Men en annen bølge er også på vei – databølgen.

Det er nå mulig å lage gode datasystemer som sterkt vil kunne bidra til effektivisering og sikring av kvalitet på alle områder.

For pasienter er ikke noe av dette tilgjengelig ennå – vi får alle brev i posten, skjemaer skal fylles ut etc.

Alt vil gradvis bli e-, dvs. nettbaserte systemer hvor alt finnes – avhengig av hvilken autorisasjon man har. Datamengdene som skal lagres blir svære, antallet brukere blir høyt, de tekniske kravene blir komplekse. Alt skal integreres, det skal kjøres uttrekk, rapporter osv. Alt skal skje via et inter/datanett der krav til kapasitet – eks. overføring av radiologibilder, online overføring av operasjoner – blir store.

Hvordan kommer dette til å gå: Har Sykehus Norge styring på dette? Pasientene er spente – vi venter på noe godt og forhåpentligvis ikke forgjeves.

Hvor er det norske “Hospital of Silicon Valley”? Når kommer det? Er pasientene tatt med i brukerspec’en?

Og alt skal være fleksibelt, utskiftbart og mulig å modernisere etter som tiden går. Hva med Facebook, Twtter, Youtube, Flickr?

New York Times skriver at Danmark er best i verden på e-helse.

I fremtiden skal helsepersonell og pasienter dele relevante data via gode systemer. Målsettingen er klar.