Lenker

Myndigheter:

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Helse- og Omsorgs-departementet

Folkehelseinstituttet

Norsk Pasientskadeerstatning

Kunnskapsenteret

Andre aktuelle lenker:

Norsk Pasientforening

Norsk kompetansesenter for læring og mestring

Selvhjelp

Kvalitet, sertifisering etc. USA : The Joint Commission

Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin

Mental Helse

Palliasjon

Norsk senter for lindrende behandling

Norsk Palliativ Forening

European Association For Palliative Care

Leverandører til Helsevesenet:

Philips

http://www.getinsidehealth.com/

Presse:

Dagens Medisin