Om Pasientilfredshet

Dette er starten på vår blog om pasienters ve og vel. Vi bruker verktøyet WordPress.

Bloggen frontes av Einar Eldøy som bor i Oslo og på Jeløya, har forbindelser til Bergen og Lærdal. Min interesse er vakt fordi pasientsiden er for svak, politikerne roter det til, prinsipper og strategier er ikke etablert, alle debatter er politiserte, lukkede og/eller for korte.

Vi håper dette skal bli et nettsted som arbeider for norske pasienters interesser, et pasientstyrt helsevesen. Det skal være uavhengig – ha friske meninger, være kontroversiell om nødvendig – ha stor nytteverdi

Vi ønsker å gi informasjon om alle rettigheter og muligheter du har om du skulle bli pasient – på forhånd, under behandling, oppfølging, etterpå

Kartlegge alle aktuelle informasjonskilder – hente fram relevant informasjon, finne nyttig informasjon

Fokus på pasienters ve og vel: Hvem/hva er vi fornøyd med og hvor er det dårlig

Statistikker, oversikter, hendelser

Samarbeid mellom organer, koordinering, samhandling

Skape debatt om hva som foregår – debatt må opp på agendaen – vi må si mer om det som kan bli viktig for oss alle!

Følge opp: Hva er status, hvordan går utviklingen?

Bidra til at innbyggerne i Norge mener noe om informasjonsrutiner, sykdom, behandling

Legge vekt på palliativ behandling – smertebehandling

Kostnader: hva koster dette direkte og indirekte

Se til at vi har et moderne helsevesen

Du er velkommen med forslag og ideer – ta gjerne kontakt.