Sykehuspolitikk – igjen

Sykehusene er statlige. Stortinget bestemmer lover og regler samt budsjetter. Dette gir demokratisk kontroll med sykehusene.

Ledelsen i sykehusene driver sykehusene, styrene skal sørge for god drift i forhold til sykehusenes formål, budsjett, bestemmelser. Her bør sitte folk som er trukket inn i kraft av sin egen kompetanse eller rolle. Ansatte må f.eks. ha representanter i styret. Det vil være på samme måte som man gjør det i et aksjeselskap. Styret som er ministeren bør vise takt og kløkt ved inngrep/overstyring av styrene.

Det bør i tillegg etableres pasientråd med lovhjemlet autoritet for å sikre lokal forankring, tilfredse pasienter.

Å pøse på med lokale politikere av alle slag i styrene skaper bare forvirring – de har ingen rolle her! De politiske partiene bør henvises til vanlige politiske prosesser for å få gjort det de ønsker – det går sikkert bra. Snarveier via helseforetakenes styrer er ikke tilrådelig.

Nå har vi kaos fordi alt blandes sammen. Rollene må nå klargjøres – befolkes – spilles. Disiplin – ja, hvorfor ikke litt av det også?

Leave a Reply