Nytt ustyr: PET/CTscanners gir bedre resultater

Aleris i Oslo reklamerer nå for sitt PET/CT senter. Dette gjelder først og fremst kreftutredning, men er lovende også for Alzheimer og hjertesyldommer.

Helse Vest har 1 PET scanner og Oslo Universitetsykehus har 3 PET scannere.

Dette utstyret måler metabolismen i kroppen – prosessene i kroppen – og gir et tredimensjonalt bilde av det som foregår – nærmere bestemt hvordan sukker brukes i kroppen din. Man får et spesielt sukker som er radioaktivt – lav dosering – og så måles sukkerforbrenningen i kroppen. Det radioaktive sukkeret avgir gammastråler som registreres med kameraer i et tredimensjonalt bilde. Radioaktiviteten er lav og brytes fort ned.

Dette utstyret er kostbart å skaffe og bruke, men vil kunne gi kreftbehandlingen et nytt framskritt. Metoden er ennå fersk og det er behov for ressurser til forskning også.

Oslo og Bergen ser ut til å være godt forsynt i en innledende fase, og et enkelt spørsmål vil nå være: Når får resten av landet tilgang på disse tjenestene? Er det best å sentralisere f. eks. i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø?

Avklaringer ventes fra ledelsen i helseforetakene – dette må alle få tilgang til. (Kjære politikere hold dere unna for dette må løses av helseforetakenes ledelse hvis dere sørger for greie budsjettrammer)

Så!

Leave a Reply