Har vi bred nok opplæring av førstelinje personell ved sykehusene?

Utviklingen innen helsefag raser avgårde, det er kontinuerlig behov for faglig påfyll. Det er også mange forhold ved siden av de rent medisinske som må ivaretas.

Noen aktuelle temaer:

  • ledelse -  eksempel pleierens lederfunksjon og styring av forholdet til pasienten
  • kjennskap til helsepolitikk
  • kvalitets og systemforbedringer
  • aktuell forskning og erfaringsutveksling
  • samarbeidstenkning, utvikling av fellesskap
  • ivaretaking av pasientinteresser
  • forhandlingsteknikker for å bedre pasientpleien
  • oppfrisking og motivasjonsbygging
  • utvikle vilje til å gjøre det bra for pasienten
  • få glede inn i arbeidet

Det er komplekse forhold vi har – kravene øker hele tiden – opplæringen må følge med. Er vi på banen?

Pasientfokus – menneskeliggjøring av relasjoner – pasienten må også ha dette i bakhodet – en god helhet skal skapes.

Leave a Reply