Norsk Pasientskadeerstatning

Vi har en kjempegod ordning for pasienter som skades i Norge.
Antallet innkomne saker til NPE fortsetter å øke. I 2010 kom det inn 4352 nye saker, mot 3938 i 2009, ca. 10% opp.
Primærhelsetjenesten øker mest, viser tallene.

Mer enn 1300 skadelidte pasienter og/eller pårørende ble tilkjent erstatning gjennom NPE i 2010.

Se NPEs hjemmeside

Leave a Reply