Helsestatistikk

Vi er velsignet med god statistikk i Norge, og vi må lære oss å bruke den. Det tallene sier kan hjelpe til med å realitetsgjøre det vi snakker om. Gode fakta kan være gull verdt.

Folkehelseinstituttet publiserer jevnlig statistikk fra egne helseregistre. På disse sidene finner du nyheter fra instituttets registre, statistikkbanker og interaktive databaser, samt enkelte andre meldinger om helsestatistikk i Norge.

Se nettsiden om Helsestatistikk.

Du kan lage egne tabeller og figurer!

Norgeshelsa - interaktiv database med utvalgt statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen.

En ny versjon av Norgeshelsa ble publisert 15. desember 2010. Det innebærer blant annet større brukervennlighet, og at diagrammer og tabeller kommer opp raskere.

Dette bør vi interessere oss for – i egen interesse. Kunnskapsrike pasienter har en fordel.

Leave a Reply