Innholdet i et lokalsykehus

Legeforening har for lenge siden sagt at man må sette opp en liste over hva et lokalsykehus skal være.

Nå kommer Lærdal Sp på banen også – regjeringspartiet. Forslaget er:

Hele døgnet skal det finnes:

  • Forsterket fødestue med akuttberedskap
  • Medisinsk avdeling med akuttberedskap
  • Ortopediavdeling med akuttberedskap og rehabilitering
  • Overvåkingsavdeling
  • Anestesi, blodbank, røntgen, laboratorium
  • Polikliniske tjenester
  • Kjøkken, teknisk avdeling
  • Ambulansetjeneste

Lokalmedisinsk senter må komme i tillegg.

Dette ser ut som en grei liste – ministeren bør ta i mot forslaget og bruke det videre – hun må jo komme med noe hun også – i hvert fall til Nasjonal Helseplan til våren (2011).

Leave a Reply