e-telefon i helsevesenet

Personlige tjenester seiler opp – dette blir det gøy å være med på.

Telefoner, lesebrett, Mac/PC blir de nye helsepartnerne våre. Pasienten blir kongen i det nye helsevesenet med all informasjon, målinger, kommunikasjon på finger tuppene sine. Sensorer, måleapparater kobles opp, man logger seg på portaler og databaser osv.

Ta det litt rolig nå: Noen ganger er pasienten dårlig, så dårlig at hun ikke greier noe selv? Da kan andre bli autorisert til å hjelpe: familie, nabo, arbeidskamerater.

Du skal kunne legge inn informasjon selv, dele med andre, kanskje med mennesker med samme sykdom som du, i et slags sosialt nettverk av samme type som Facebook. Og analyseverktøy, statistikker, info om behandling medisiner.

Helsereformen med sin koordinering vil også ha nytte av dette – fastlege, kommune, apotek, sykehus, spesialister… de kan alle bli med. Du vil kunne laste ned applikasjoner osv….

Mulighetene er tydelige – dette blir spennende.

Ta det litt rolig nå – her må vi ta et skritt av gangen – konkretisering av agendaer, arenaer, prosjekter, penger… blir igjen viktig.

Leave a Reply