“Fra ord til handling”

Det er åpenbart at Regjeringen i helsespørsmål driver med dobbeltsnakk og slett ikke er til å forstå seg på. Det de gjør er det de gjør, og det de skriver er det de skriver. Så! Heng med den som kan. Det er åpenbart at de håper sykehusstriden skal koke vekk i kålen bare aktiviteten på andre områder er stor nok. Det kan jo ende bra likevel.

Nå skal samhandlingsreformen fylles med liv, og Ragnhild Mathisen er satt på den jobben. Starten blir 1.1.2012.

To lovforslag er ute: Kommunale helse og omsorgstjenester, Folkehelselov.

eHelse er også sentral. Ny nasjonal helse og omsorgsplan er også på beddingen. Man har også en pott på 580 mill. til utvikling av ulike samhandlingstiltak. En e-helsegruppe er også på plass. Det rekrutteres folk i store mengder. En e-helseportal kan være oppe før sommeren. Dette innebærer deling av informasjon på tvers både her og der, noe vel ikke er helt på plass enda, elektronisk ID for alle likeså.

Pasienten skal settes i sentrum, og det gleder vi oss til. Foreløpig er politikere og byråkrater over-ivrige etter å vise seg fram, og det skaper en viss engstelse. Hvor lenge blir disse folka sittende da? Vi må vel greie å komme over i mer solide prosesser i norsk helsevesen snart.

Pasientverktøy lages av pasienter – får vi være med? Aktivisering av pasientressursene kan gi svære effekter i helsevesenet – her må man tenke ko-produksjonsprinsipper.

Nå må agendaer, arenaer, deltakere klargjøres – vi liker alle disse tankene og vil gjerne være med.

Leave a Reply