Norge sammenlignet med andre land

Hvor står vi?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert resultatene av en internasjonal helseundersøkelse utført av the Commonwealth Fund, en amerikansk uavhengig institusjon.

Se artikkel:  http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/10710.cms

Gjennomsnittlig på det meste
Hovedbildet er at det er svært få områder der Norge gjør det spesielt bra i denne undersøkelsen. På de fleste områdene skårer Norge middels, og på en del områder er Norges resultater dårligere enn gjennomsnittet.

Sitat:   ”Norge skårer dårligere enn gjennomsnittet på disse tre områdene:

 • Vurderinger av de intervjuedes faste lege, og det gjelder både kommunikasjon, medbestemmelse og om den faste legen tar seg nok tid i konsultasjonene.
 • Omfanget av brukeropplevde medisinske feil.
 • Vurderinger av sykehusene ved utskrivning, og det gjelder både informasjon om medisiner, avtale om oppfølging hos en lege eller annet helsepersonell, skriftlig informasjon om hva man skulle gjøre når man kom hjem og hvilke symptomer man skulle være oppmerksom på.”

Det er en god begynnelse at vi deltar i slike undersøkelser – dette er andre gang – og resultatmålinger i helsevesenet bør snarest bli normen.

Vi trenger oppfølging av både av fastlegenes kvalitet og sykehusenes kvalitet gjennom systematiske målinger. Både fastlegene og sykehusene bør ha jevnlige målinger i egen regi. Resultatene av disse bør publiseres.

Det bør også gjøres  egne målinger gjennomført av uavhengige institusjoner i form av revisjoner – gjerne i forbindelse med kvalitetssystemer.

Vi har en rekke forbedringsområder, og vi bør slutte å fortelle eventyret om at vi har verdens beste helsesystem. Det er ikke sant – vi ligger på gjennomsnittet totalt sett.

2 Responses to “Norge sammenlignet med andre land”

 1. Norge sammenlignet med andre land sier:

  Buy Elite Proxies…

  I found a great……

 2. Norge sammenlignet med andre land sier:

  Cheap Private Proxies…

  I found a great……

Leave a Reply