EPJ Elektronisk pasientjournal – og alt annet innen IT

I Norge har vi ennå ikke elektronisk pasientjournal. Vi har snakket om det lenge, vi vet stort sett hvordan det skal gjøres, vi kan gjøre det, men det skjer ikke. Vi tester, tester…..

Alle ønsker å se oversikter over aktive sykdommer, aktuelle medisiner og samordning av disse, pasientsammendrag etter konsultasjon, utveksle informasjon med andre helsefolk, bruke e-resept, foreta rapportproduksjon, linke mot registre osv…. Her må det være mye å oppnå: fornøyde pasienter, glade og effektive helsefolk, penger å spare.

Treghet i utvikling av systemer og adminstrative rutiner har en årsak. Politikere og byråkrater klarer ikke å slippe taket i administrasjonen av helseforetakene og helsetjenesten i kommunene. De blander seg opp i ting de ikke har greie på, spiller det politiske spillet i alle sammenhenger, og setter effektivt administrasjonen av helsevesenet på sidelinjen. Mediene hisser oss opp alle sammen, så vi blir komplett ikke-logiske i vår metode.

Å utvikle administrative rutiner og datasystemer i bedrifter er administrasjonens ansvar: å skaffe spec., budsjett, prosjektorganisasjon, rulle ut når det er ferdig. Det er brukere, helsepersonell som kan detaljene i dette og som må være de bærende kreftene i utviklingen. Det viktigste av alt er at de ikke blir stoppet.

At alt skal koordineres er en stor utfordring, men det vil man få til når den politiske og byråkratiske kryssilden stilner. Mye erfaring viser også at massive storsystemer lett mislykkes, så man får begynne forsiktig med noen kjernefunksjoner, basiskrav og få det til å virke, deretter ta flere skritt, alt i regi av administrasjonen, de som kan detaljene, kjenner behovene, vet hvor man skal begynne.

Vi må begynne der, og ikke sitte og vente på at toppen skal komme til deg og si hva det skal bli – det kommer ikke til å skje.

Politikerne skal sette budsjetter og lover, forskrifter, byråkratiet skal se til etterlevelse og helseadministrasjonen skal drive sykehus og utvikle det som trengs. Kommunale politikere må ut av lokalstyrene – politikken er blitt en svøpe som ødelegger for helsepersonell og pasienter på alle nivåer. Rollefordelingen er uklar, en politisk saus er det blitt kalt.

I dag har vi et politisk regime der helseministeren direkte bevilger NOK 5o mill. for at fastlegene skal (begynne å) slippe å få pasientlister i posten på diskett. At slike øremerkede detalj-bevilgninger gjøres er jo direkte komisk – det må være lov å si at slikt nonsens må ministeren holde opp med.

Så politikken må se sin begrensning – gjøre det den skal – la andre få utfolde seg innefor de rammer som er satt. Slipp helseadministrasjon, helsefolk, pasienter, IT-folk til – det vil gå glimrende!

Det vil ikke komme noe ovenfra, og administrasjonen må begynne å gjøre jobben sin.

Leave a Reply