Folkets register

Folkeregisteret er byråkratisk underlagt skattefolka her i landet. De kan ikke uten videre la helsefolka få koble seg til folkeregisteret selv om det ville gi store besparelser ved registrering, koordinering av helseopplysninger. Norsk Helsenett vil ha direkteoppslag. Men det “endrer rammebetingelsene” og det må selvsagt løses.

Det jobbes med saken. Som vanlig vil fornuften seire – kanskje Samhandlingsreformen kan ta dette under sine vinger. e-helse presser seg fram, og da må registrene være der, integrerte og lette å bruke.

Leave a Reply