Pasientregisteret

Ca. 2/3 av henvendelsene til sykehus er akutte – ref. Pasientregisteret. Her finnes mye informasjon – detaljert.

Når du henvises til eller får behandling på sykehus, poliklinikk eller spesialist blir opplysninger om deg registert i Pasientregisteret. Det adminstreres fra 2007 av Helsedirektoratet. Pasientregisteret er Norges 8. helseregister.

Disse opplysningene kan du få tilgang til hvis du ønsker det. Da fyller du ut et skjema og sender det inn. Bruk lege eller helseinstitusjon til dette og til å tolke dataene.

Personskadeopplysningene i registeret kan gi grunnlag for tiltak innen forebygging.

Gjennom registeret kan vi få rede på forbruk av sykehustjenester og forekomst av sykdommer. Dataene er personidentifiserbare og gir store muligheter for å finne hva som skjer i helsevesenet.

Registeret er kryptert – du vil ikke bli identifisert – man ser kun det krypterte personnummeret.

Her bygges analysegrunnlag og virkelighetsbeskrivelser – kombinert med datakraft og kompetanse blir dette bra.

Leave a Reply