Nasjonal helseplan 2011 – 2015

Nå må vi få noe system i sakene her: lokalsykehusene over hele landet er oppe til debatt. Prosessene rund plassering og funksjoner er mildt sagt kaotiske. Noen steder bygges det nytt, andre steder skal det bort.

Nasjonal helseplan 2007 – 2010  – datert 6.10.2006 – viser veien videre:

“Hovedoppgaven til lokalsykehus skal være knyttet til de store sykdomsgrupper, eldre og kronisk syke der også samhandling med pasientens bostedskommuner er særlig viktig”

Videre kan vi finne:

“Arbeidet med Nasjonal helseplan er prosjektorganisert i Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet har lagt opp til en omfattende dialog med sentrale interessentgrupper (landets fylkeskommuner og kommuner, KS, brukerorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner etc).”

Nå er vi inne i slutten av 2010, og det skal snart komme ny plan for 2011 -2015. (Det blir visst 5 år denne gangen)

Hva er status på denne – hva foregår – hvem er med?

Snart er det jul og så er det 2011. Er det kontroll på framdriften? Det arbeides på overtid nå. Arbeiderpartiet har møter om saken – er det mulig å få vite noe – delta i debatten – eller skal alt dette holdes unna en åpen debatt? Høringer? Er det Regjeringen eller departementet som holder i saken?

Kan vi få vite hva helseforetakene holder på med? Skal de ta det rolig til helseplanen er lagt fram?

Hallo Regjering – dere er våre representanter – det er rimelig at vi får være med på diskusjonen – det er vi som har valgt dere.

Nationen skriver:

“Det står i Soria Moria at desentralisert sykehusstruktur er viktig, og det står i samhandlingsreformen at desentralisert sykehusstruktur er viktig for å opprettholde den raske innsatstiden i helsevesenet. Vi forutsetter at de andre regjeringspartiene fortsatt er enige i det.”

Her har de lagt det: Regjeringen fronter framtidens helsetjeneste: Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle

Her er det mye gode intensjoner – bra – og så får vi se til våren hva praksis blir. I mellomtiden skal intet skje – eller?

Saken skal opp i Stortinget til våren (2011).

4 Responses to “Nasjonal helseplan 2011 – 2015”

 1. Nasjonal helseplan 2011 sier:

  Oda Persons…

  I found a great……

 2. Nasjonal helseplan 2011 sier:

  Fredric Markell…

  I found a great……

 3. Nasjonal helseplan 2011 sier:

  Orville Beelby…

  I found a great……

 4. Nasjonal helseplan 2011 sier:

  Premium Proxies…

  I found a great……

Leave a Reply