Helse Førde/Helse Vest: bryr de seg om brukerne sine?

Hører administrasjonen i Helse Vest etter i det hele tatt? Hvorfor tar de ikke initiativ for å få til noe konstruktivt i forhold til sine brukere? Så slipper ministeren å bli rotet opp i forlegenheter?

Hvem skal delta i beslutninger i helsevesenet? Skal dette være politiske beslutninger, sentraliserte beslutninger fullt ut, eller bredt anlagte høringsrunder der lokalbefolkningen, brukerne er sterk representert? Folkebevegelsen for lokalsjukehusa orker det vi alle burde være med på – kjempe for fornuftige, omforente, akseptable ordninger. Lokalpolitikere, kommunehelsetjeneste, ansatte, brukere, fagfolk skal høres – det som gjøres må være omforent og ha mulighet i seg til å vare.

Folkebevegelsen for lokalsjukehusa har avdekket en tydelig svakhet i vår måte å legge til rette sykehustjenester: Politikk, administrasjon, ansattekrav, brukerønsker, fagvurderinger er ikke samordnet og integrert. Brukerønskene ignoreres når administrasjonen durer på – og politikerne blir forlegne når de ser hva de har stelt til.

Helse Førde durer på – Lærdal og Eid skal nå gjennomgå en skinnoperasjon eller heter det maktøvelse? Stord og Odda skal kanskje inn i samme kverna? Og hvor er Nilsen og Nilssen – styreleder og adm. i Helse Vest – har de gjemt seg?

Nå blir det tur til Oslo for Folkebevegelsen: Bra jobba – det kan komme noe godt ut av dette.

Leave a Reply