Telemedisin i Norge

Den tekniske utviklingen går så det suser. Nettløsninger, skjermer til å trykke på av mange slag, måleinstrumenter med kommunikasjon, logge/varsleutstyr i alle varianter, kobling mot PCen din, mail etc….

Mange pasienter kan nå teknisk sett få stor del av sin pleie hjemme. Det vil kunne oppleves som positivt for de pleiede, de pårørende og pleietjenesten. Hjem, kjære hjem!

Det vi trenger nå for å få snøballen til å rulle er en beskrivelse av viktige telemedisinske forhold sett fra en pleiets/pasients synspunkt.

Her kan nevnes fritt valg av løsninger, uavhengighet, mulighet for god sosial funksjon, oversikt over alle tiltak man er med på, informasjon om og tilgang på alle personlige data, evt. også mulighet til å fjerne data, innsyn i de forretningsmessige sidene av pleien, resultatvurdering, etablering av et langsiktig kvalitetssystem med gode indikatorer og kriterier for kvalitet.

Andre land er i gang – land oss se hva de har gjort, lære og så gjør vi det og. Stortinget bør dette ned en hurtigarbeidende gruppe nå og så har vi en første versjon av en forskrift klar før jul. Kjapt – hva? Så kan helseforetakene rulle ut løsningene i samarbeide med de pleiede/pasientene.

Framtiden er her allerede.

Leave a Reply