Pasientsikkerhetskonferansen 2010

Reis til Bergen i slutten av september – til PASIENTSIKKERHETSKONFERANSEN

Temaer er:

  • Utdannelse for pasientsikkerhet
  • IKT og pasientsikkerhet
  • Læring fra uønskede hendelser
  • Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet

Leave a Reply