Omkamp om helseorganisering

SV antyder omkamp om organiseringen av helsevesenet. Helseforetakene skal bort.

Det som må bort er kortsiktig politisk tenking om helsevesenet. Vi må få bort politikernes spill, vi må redusere politikernes administrative innflytelse på driften av sykehusene. Helseministeren er i dag i praksis generaldirektør for sykehusene, og blander seg inn i alt over hodet på de som er satt til å lede driften, nemlig helseforetakenes ledelse. Politikerne bør tvinges til å gå den tunge veien via lover, forskrifter, budsjett.

Norsk helsevesen har mange utfordringer. Begynn med å kjøre hardt på budsjettdisiplin, lederansvar, oppfylling av plikter gitt i lover, få organisering til å fungere ut fra det systemet som er vedtatt. Hvis dette ikke er mulig, så får politikerne justere kursen – via lover, forskrifter, budsjett.

Hvorfor skal man hele tiden omorganisere? Det umuliggjør oppfølging av budsjett og ansvar, forstyrrer de ansatte og pasientene i stor grad, og reduserer utviklingstakten i adminstrative forhold betydelig.

Et forslag til politikerne: Gi samhandlingsreformen reelt innhold – det vil alle sette pris på.

Leave a Reply