Pasientilfredshet over grenser: forbruker eller pasientverktøy

Pasienten som forbruker er et tema som er satt på dagsorden i Europa. Pasientens rettigheter og  kvaliteten som oppleves ved behandling får nå økende fokus. Det tas sikte på å utvikle verktøy slik at forbrukerne kan vurdere forholdene.

EU jobber med forbrukerindekser for behandlingen i helsevesenet i de forskjellige land. Man antar at folk vil flytte mer på seg, bli mer bevisste i forhold til helsevesenet der de er eller velger å la seg behandle.

Forbrukermakt eller pasientmakt må styrkes slik at forbrukeren eller pasienten blir en viktig faktor i utviklingen av det fremtidige helsevesenet, og kan presse på for reformer nedenfra. Det er viktig at målingene blir utført av uavhengige instanser – den som skal måles er ikke alltid den rette til å gjøre dette.

Forbrukeren må ha verktøy for å sammenligne helsepolitikk og praksis, se hvilke tjenester som tilbys samt resultater og kvalitet.

Se link: Europeisk Helseindeks

Norske myndigheter  arbeider også med indikatorer for helsevesenet. Et felles verktøy med  mulighet for sammenligninger med andre land hadde vært ønskelig.

WHO har også et arbeid i gang med vurdering av helsekvalitet i verden.

Her må den enkelte engasjere seg – det kan bli din tur en dag.

Norge ligger på en 10. plass i Europa iht. denne målingen for 2009. Vil du la deg behandle av det 10. beste helsevesenet i Europa?

Leave a Reply