Prioriteringer i helsevesenet

Meningutvekslingene er i gang om hva vi skal bruke ressurser på i helsevesenet. Det er bra for dette er åpenbart ikke enkelt.

Kost/nytte begrepet må helt klart inn i diskusjonen. Selv om en behandling er kostbar må kostnaden relateres til effekten av behandlingen: annen behandling kan falle bort, pasienten blir helt frisk, mindre utstyr og bemanning kreves.

“Behandling” av friske pasienter er et annet område som kommer opp i debatten – kanskje legene må bli flinkere til å si nei til pasienter som presser. Vanskelig emne det der, men bør være med på listen over forhold som kan sees på.

Sykdomsbegrepet bør også vurderes – hva skal inngå her?

Hardt salg fra legemiddelindustrien kan også bidra til økte kostnader.

Opplæring om helse, mer informasjon kan også være veier å gå for å få ned kostnadene.

Et kritisk blikk må også rettes mot medisiner og behandling som ikke virker eller virker dårlig, har bivirkninger som krever mer behandling.

Emnet er vidt – her må meningene rulle og gå lenge.

Leave a Reply