High tech diagnose

Diagnose med støtte fra moderne datateknologi er under utvikling. Skjermer overalt med systemer i bakgrunnen: Vi ser allerede elementer av dette i Norge.

Datamaskiner, databaser, analyseprogrammer, visuelle framstillinger i mange varianter, nettkonferanser online mellom spesialister på din sykdom, online scanning og undersøkelse av pasienter, kobling mot kvalitetsystemer, avviksanalyser…….

Dette vil også kunne gå raskt – det skjer nå.

Alt dette er nok til å ta pusten fra de fleste. Men utviklingen ruller videre, og dette må vi venne oss til.

For de fleste vil det oppleves som positivt, men av og til må vi stoppe og tenke: Hva er det som foregår – er dette godkjent, ufarlig, til hjelp for meg? Kan dette gå for fort – bør informasjonsrutinene også utvikles i takt?

Dette styrker jo lokalsykehusenes sak: Kompetansen vil være tilgjengelig på nett i HD-format.

Tags:

Leave a Reply