“Risikonivået i norsk kreftbehandling er for høyt”

Helsetilsynet har gjennomført en risikoanalyse av kreftbehandlingen i Norge. Konklusjon er at risikonivået i norsk kreftbehandling er for høyt.

“Med kreftbehandling tenkes hele omsorgskjeden med diagnostikk, behandling, oppfølging, palliasjon og terminal behandling.”

Resultatene skal brukes til å sette inn tiltak for å eliminere eller redusere årsaker til risiko. Dette er klassisk Risk Management som mange norske bedrifter arbeider med, men som norske sykehus ikke har – utrolig nok.

I konlusjonen lister man opp: problemer med utredningslogistikk (sen diagnostikk), informasjonsflyt, mangel på kontinuitet og komplikasjonsovervåkning

Utvikling av nye risikoindikatorer i kreftbehandling er også nødvendig for å kunne tallfeste og følge utviklingen bedre på mange risikoområder.
Resultatene er vurdert i forhold til nederlandske og danske undersøkelser.
Dette var pyntelig. Hva betyr dette egentlig – har det høye risikonivået ført til uønskede hendelser for pasientene? Slike utredninger må jamen kunne si noe mer konkret enn dette! Folk dør mens helsemyndighetene pludrer med sitt!
Se link Risikobildet av norsk kreftbehandling


Leave a Reply