Nasjonal sykehusstruktur

Hvor skal sykehusene ligge i Norge? Hvilket tilbud skal man ha? Hvordan skal akutt-tilbudet, fødetilbudet være i dette landet? Betydningen av befolkningstetthet, reisevei og reisetid? Kvalitet? Forholdet mellom lokale og sentrale sykehus, spesialist-sykehus? Kanskje andre og nye kategorier? Økonomi?

Det er nødvendig at det startes prosesser rundt disse forhold. Det er nå satt full stopp i endringer – blir det for mye bråk for enkelte? Prosessen styres av politikere som er redde for ikke å bli gjenvalgt, noe som er totalt uakseptabelt.

Vi trenger strategi, politikk, kriterier, handlingsplaner, økonomi, transparente prosesser – og alt må være langsiktig og ikke et stunt fra de ulike partiene for å vinne valget – og det er det jo 3 år til nå. Det er vel fremdeles mulig å få til løsninger der de fleste, eller alle, partier er med?

Mange av aktivistene burde få slippe til i slike utviklings-prosesser – de finnes over hele landet – la oss starte i god tid før valget – nå!

Tags: ,

Leave a Reply