Pasientskadeordningen går så det suser

Flere søker erstatning fra NPE, og de har en økning i antall pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. 1157 nye krav i første kvartal – opp 15% fra i fjor.
Oppmerksomheten rundt erstatninger øker – sykehusenes  – og private behandleres – oppmerksomhet må nå gå mot det forebyggende og kvalitetsarbeid – bør vi få en nedadgående trend her etterhvert?

Leave a Reply