Delta aktivt i ditt eget helsearbeid

Dypest sett bør alle kunne nok om kroppen og helse til å forstå hvilken helsetilstand vi er i, aktuell behandling hvis vi blir syke, forståelse for og kunnskap om de løsninger som blir valgt.

I USA startet i 2009 en bevegelse som bør vekke interesse i Norge: Society for Participatory Medicine – Forening for deltagende medisin.

Intensjonen er at alle skal være vel informerte om helse, behandling og muligheter slik at de kan bli en partner i arbeidet med sin egen helse sammen med de profesjonelle.

Samarbeid via nettet er en viktig del av opplegget.

Fra å være passasjer på helsereisen skal vi alle bli ansvarlige pådrivere i vårt eget helsearbeid. Dette må være noe for oss nordmenn også?

Link   Society for Participatory Medicine

Tags: ,

Leave a Reply