Stort prosjekt kommer: Forebygging av sykdom i Norge

Stjerneeksempelet på forebygging av sykdom er å slutte å røyke. Røyking er redusert kraftig – lungekreft er også redusert kraftig – bra.

Helseproposisjonen om samhandling har mye om forebygging. Det er ønskelig med mer systematisk forebygging for å redusere lidelser og å spare penger.

Det er i dag mange som har en sunn livstil, trener og spiser riktig, slapper av og så videre – bra.

Men flere burde være med, kanskje alle. Hva trenger vi for å få det til? Her er noen ideer om det.

 • Strategi – hva vil vi oppnå for hvem, hvor mange?
 • Perspektiv: Hva er problemet vi skal løse? Hvilke sykdommer har vi, hva er de farligste, hvor mange rammes ….
 • Kartlegging av “ståsted”: hvordan står det til med meg? Utvikle målemetoder, få på plass ressurser til å gjøre dette
 • Aktuelle tiltak: Hva kan gjøres, programmer, metoder, opplegg for den enkelte, trening, diett
 • Hvem kan hjelpe – personer med kompetanse, rådgivere
 • Organisasjon inkl. legers rolle, kommune, helseforetak, private aktører
 • Informasjon, motivasjon, holdningskampanjer
 • Deltakelse gjennom jobb, skole, foreninger, individuelle muligheter
 • Oppfølging, visning av resultater
 • Økonomi: Det offentliges rolle, skatt og fradrag, tilskudd, kostnader, tidsbruk
 • Forskning
 • Hvor kan man drive aktivitetene – har man nok lokaler, steder, tilrettelegging

Her er mye å ta fatt i – mer enn det som er nevnt. La oss starte – det vil ta tid å få ting på plass og deretter få resultater

Leave a Reply