Kvalitet på norske sykehus

Det ser ikke ut til at norske sykehus har kvalitetsystemer. Det snakkes om det, internkontroll finnes, men slike kvalitetsystemer som mange seriøse industribedrifter har er fraværende.

Undersøkelser viser store forskjeller i behandling ved norske sykehus, overlevelse etter operasjoner varierer, bruken av medisiner varierer, opplevd kvalitet i behandling varierer.

Mange har personlige erfaringer som ikke er gode – uvennlige og trege pleiere, uforklarlig venting etter tilkalling, mangel på systematisk tilsyn i løpet av døgnet, redusert personell i helger, høytider, ferier, ingen lege i lange perioder.

Sammenlignet med f.eks Danmark meldes bare en brøkdel uønskede hendelser inn for behandling.

Dette går ut over pasientsikkerhet, trygghet og skaper utilfredstillende situasjoner.

Norske sykehus må snarest etablere systemer for sikring av kvalitet. Vanligvis tar man utgangspunkt i ISO standardene som angir metodikken. Deretter må man sette opp krav til ventetider, behandling, informasjon, målinger, bemanning, etc. etc. slik får man også et grunnlag for å målrette innsatsen mot forbedring og utvikling. Arbeidet med kvalitetsindikatorer er allerede i gang.

Slike systemer gir også de som skal følge opp arbeidet og påse overholdelse et grunnlag å jobbe med.

Dette er en stor jobb! Det er nødvendig for å skape en basis for arbeidet og utviklingen videre.

Leave a Reply