Kostnadskutt som primærtiltak er å tenke feil

Helseforetakene over hele landet vil få kontroll på kostnadene sine ved å legge ned sykehus. Dette er feil!

Pasientenes trygghet reduseres og pleien blir mindre personlig og dårligere ved å etablere bare store sykehus. Du flyttes fra et kjent miljø der du føler deg vel, der dine pårørende er i nærheten og lett kan tre støttende til. De fleste syke tåler ikke hva som helst og vi bør ta hensyn til det.

Pleie og behandling på et stort sykehus byråkratiseres, gjøres upersonlig og skremmende. For mange syke er trygghet helt avgjørende, særlig i forhold som har med død å gjøre.

Helsekostnadene i Norge er svært høye pr. innbygger. Norge er nedpå listen i undersøkelser som måler hva vi får igjen for pengene. Dette problemet må løses, men ikke ved å ramme de som er syke. Det er primitiv tenking.

Incentivordningene i sykehusvesenet må legges om slik at kvalitet kommer høyere på listen. Forretningsmodellene må legges opp med kvalitet for pasientene som sentralt fokusområde.

Hvis vi skal redusere kostnadene ved å kutte i nødvendig pleie går det ut over pasientene. Det blir utrygt å komme på sykehus.

Kostnadsproblemet må løses på andre måter: Innovasjon, nytenking, mer forebygging, bedre systemer. Hvis ikke vil vi se at helsekostnadene i Norge vil øke uten at kvaliteten blir bedre.

Tags: , ,

Leave a Reply