Hva starter kreft?

Hva skjer i stadiet før det premaligne stadiet: hva det er som starter kreft?

Ingen synes å vite dette – eller bry seg om det! Alt dreier seg om behandling av allerede oppstått kreft samt mer eller mindre saklig fundert snakk om risikofaktorer.
Det gis forklaringer på hva kreft er, behandling etc. Det drives utstrakt forskning på dette.

Lange lister med risikofaktorer settes opp: livsstilfaktorer, kjemikalier, stråling, virus etc. De fleste av disse er bare antatt å bidra til utvikling av kreft – og når befolkningen røker mindre blir det mindre kreft.

Ingen har pekt på hva det er som er virksomt i slike tilfelle.

Kreften blir nå folkesykdom nr. 1. I Norge dør det ca. 11.000 personer hvert år av kreft (tall fra Kreftregisteret/WHO) – det er som om et fly med 210 passasjerer krasjer hver uke.

Hvorfor er det ingen som kan si hva som er forstadiet for kreft: Hva skjer i kroppen når kreft starter å utvikle seg før det premaligne stadiet?

Skal vi drive forebyggende arbeid må vi ha rede på hva som skal bort, spises, gjøres for å unngå at utviklingen av kreft idet hele tatt starter.

Er kreft en tilfeldig forandring, medfødt genfeil som slår ut, et virus, en mutasjon, rester av en infeksjon, en sopp, overbelastning av metabolismen eller noe vi ikke har skjønt ennå? Elektriske og magnetiske forhold er begynt å dukke opp i mediene – er dette løsningen? Hvorfor er det ingen(?) som forsker på dette?

Det er åpenbart at ingen vet hva det er som bryter ned de normale prosessene i kroppen slik at kreft oppstår. Hvis noen vet det er det godt skjult. Alt som kommer opp er risikofaktorer som ofte er sammensatte/komplekse og har flere forhold i seg, og det er heller ingen angivelse av doseringer eller grenseverdier.

Sitat SNL: “Normalt holder celler og vev hverandre i likevekt i kroppen ved hjelp av kompliserte reguleringsmekanismer som kun delvis er kjent.”

All forskning synes å rettes mot behandling og nye medisiner for livsforlengelse – likevel dør det nå hvert år ca. 9 mill mennesker i verden pga. kreft, i 2020 vil det være 16 mill. – dette går ad undas! Pasienter som får kjemoterapi er ille ute – tallene diskuteres – men noen sier det dreier seg om 2-10% 5 års overlevelse (tall fra Australia), og under “behandlingen” har man det slett ikke bra. Resultat av øvrig behandling varierer voldsomt, og kvaliteten bedømmes ut fra om man fremdeles lever etter 5 år. Oppi alt dette blomstrer jo alternative metoder.

Årsaken til all denne sykdom er ukjent, det er en “gåte”. Som forebygging får man folkemedisinske kjerringråd av typen: gå en tur, spis grønnsaker og frukt! Det visste bestemor var bra for 100 år siden.

Dette har ikke med at biologien hos mennesker er ulik etc. : det må ligge en eller få mekanismer relatert til endring i cellers prosesser/virkemåte til grunn for sykdommen. For snart 100 år siden ble det jobbet med dette – se f.eks. Otto Warburg som fikk Nobelprisen i medisin i 1931.

Det er åpenbart en stor propp i systemet – noen er kanskje tjent med at det er slik som det er, eller vi har utviklingsmekanismer som låser oss inne. Det er sørgelig. “Vitenskapen” burde sette fokus på å løse “gåten”. Eller er forskningen for smal – det forskes på de feile områdene? Er det biokjemikerne som skal eie denne forskningen eller burde man slippe til andre også: biofysikere, spesialister på ernæring, evt. også andre.

Pasientene må ta det de får – desverre. Vi har miljø-aktivister – det nærmer seg en tid for kreft-aktivister også – vi kan ikke ha det slik.

Det burde være mulig å få et forebyggende regime på beina så vi får slutt på de økende antall kreft-tilfelle? Kostnadene i menneskelig lidelse og penger er nå enorme.

Leave a Reply