Medisinering og geografi

Du får medisiner som du bor! Undersøkelser viser store variasjoner i bruken av medisiner fra fylke til fylke – og innen fylke.

Får du de beste medisinene eller blir du holdt uvitende? Vet du hvilke medisiner som er tilgjengelige og hvilke som er de beste?

Refusjonsordningen fungerer slik at medisiner som står på den generelle listen vanligvis blir brukt først. Hvis du kjenner systemet så kan det finnes nye og bedre medisiner som du etter søknad kan få. De er ofte dyrere.

Hvorfor skal det være forskjeller? Leger og pasienter som står på får – andre får ikke.

Informasjonen til pasientene er tydeligvis ikke god nok! Hvilken felles informasjonsrutine følges?

Leave a Reply