Hjelp til å holde unna sykdommen

Spennende saker er på gang i Helse Norge.

Helsereformen som er under utrulling skal ha i gang forebyggende arbeid – for den enkelte .

Mange spørsmål kommer opp: Blir dette frivillig eller skal du kalles inn? Er det fastlegen som skal “åpne ballet” eller får vi en ny funksjon? Noen må undersøke og legge til rette – uten at man er syk – i forhold til livsstil, trening, diett og kosttilskudd. Det kan jo hende man finner sykdom eller forhold som bør justeres så medisinsk kompetanse må finnes.

Fastlegen er åpenbart sentral i dette. Har noen snakket med dem om dette? Skal de inn på store sentra eller skal det lages tjenestenettverk der man lett kan få det man trenger via sin fastlege?

Skal lokale tjenester styrkes eller skal man reise til store sentrale enheter for å få hjelp? Skal det lokale sykehus skifte ham, skal fødestuen bli noe mer, får vi flere enheter slik at nærheten i det daglige blir bedre?

Hvor dypt skal man gå i sin rådgiving og hvem skal dekke utgiftene med anbefalt diett, trening etc.

Hvordan skal utvikling og planlegging av denne nye funksjonen skje: Får vi beskjed fra Oslo eller kan vi bestemme noe selv? Norge er som kjent et komplekst land.

Vi bør nå lære: Politikerne legger policy og budsjetter. Deretter kan de stort sett stikke. Overlat resten til folket som skal behandles og de fagfolk som skal gjøre jobben (der de lever)

Leave a Reply