Ventetider under kontroll?

Ventetidene er økende og må reduseres.

Ventetiden ved behandling i spesialisthelsetjenestene skal ned. (Pressemelding HOD)

Hvem venter og hvorfor? Dette vet man ikke i dag, og HOD har nå satt i gang arbeid med å kartlegge ventetidene.

Nødvendige tiltak må på plass slik at ventetiden samsvarer med målene som er satt. ”Dette legger til rette for at man i løpet av 2010 vil få mer kunnskap om hvem og hvor mange som står i kø og hvilken type behandling de venter på.” Politikeren Strøm-Erichsen stiller nå krav og det er bra.

Som innbyggere i dette landet bør vi følge med på hva som er mål og resultater. Skal målene settes politisk eller i samarbeid med de berørte? Data om dette bør publiseres og være tilgjengelig for de som er interesserte.

Det er også bygget insitamenter inn i finansieringssystemet for å oppnå reduksjoner.

Situasjonen vil bli kartlagt i 2010 og så får man resultater etter det? Det tar jo lang tid dette?

Leave a Reply