Fastlegenes framtid er stor – i den nye verden

Nå kan det bli et lovbrudd å være usunn: Feite, slappe, røkende, drikkende, usunne, helstressa, utrente, lidende etc… nordmenn kan bli tatt fatt i av sin almennlege/fastlege og beordret inn i en bedre verden. 3 varsler og så blir du hentet eller kanskje ilagt bot, pålagt trening, pålagt ny diett. Ja, her er mye på gang nå.

Fastlegene blir krumtappen i systemet – for hva skal de ikke levere:

 • Utvidet åpningstid – bør være som Rema og ICA etc. eller IKEA?
 • Nå oppsatte tjenestemål, kvalitet, service, vennlighet, faglighet
 • Drive forebyggende arbeid, livsstilforbedring, gi diettråd, f.eks. “Dagens middag (sesongtilpasset)”, “Sunn frokost for de småfeite”, lage opplegg for fysisk fostring
 • Drive risikoanalyse på sin pasientportefølje, og gi beskjed til myndighetene om “svake personer”, ta tak i disse høyrisiko-folka (de koster for mye), kanskje drive oppsøkende virksomhet? Før het det “kjenn deg selv” – for fastlegene blir det nå “kjenn dine pasienter”.
 • Innføre datasystemer med utvidet plikt til registreringer, dataleveranser til helsevesenet som skal drive analyser
 • Generelt oppfylle krav fra myndighetene i lov og forskrift – det produseres store mengder for tiden – også framlegg fra egen kommunehelsetjeneste (som er sjefen deres)

Forskrift er på vei – skal gjelde fra 1.1.2012 – er det noen som er med på høringer og slikt – f.eks. fastlegene? Konsekvensene for de kommunale helsetjenester er store, men er foreløpig ikke konkretisert.

Det skal innføres målinger av mange slag – dette blir moro: Fastlegetoppen, leger med best/dårligst service, her er ventetiden lengst, snille leger etc… Her er mange muligheter.

Oversikten over det hele finnes vel et sted: De lovmessige krav, kompetansebehov, finansiering, sammenheng med øvrig helsevesen …..

Det arbeides hardt i departementer og direktorater, ministeren har fått hvilt seg og er i gang igjen, allerede er mange utviklingsprosjekter i gang, og disse skal vel nyttiggjøres på et vis. E-løsningene er også godt i gang.

Nå legges grunnlaget for fremtidens helsevesen basert på gode intensjoner, men med slett praktisk sans, total mangel på oversikt, biter og stykker i fritt spill. Vi er veloppdradde, de fleste har vokst opp i møblerte hjem, vi har dannelse og tålmodighet, sitt stille nå og la dem gjøre seg ferdige.

Vi får håpe det går bra med oss – kanskje skal vi på sykehuset en dag? Hvor ligger det og hva holder de på med der?

Gå til fastlegen din og få en diett og et treningsprogram så snart som mulig. Forebygging heter det. Bedre tåleevne kan komme godt med.

Fastlegen kan ikke noe om trening og diett? Vel, det blir nok en orden skal du se.

(PSST: Sykehusstriden er ikke over – og vil heller aldri bli det før vi får det som vi vil!)

One Response to “Fastlegenes framtid er stor – i den nye verden”

 1. Charlie sier:

  prefers@enrolled.apprehend” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply