Archive for the ‘Forebyggende helsevern’ Category

Helsereformen april 2010

onsdag, april 7th, 2010

Det foregår et underlig spill i Norge nå.

BH Hansen la fram en proposisjon om forbedringer i helsevesenet. Stortinget prøver nå å få til noe praktisk.

Men det er helt stille – musestille. Undres hva de gjør der inne på Stortinget. Lukkede komitemøter? Regjeringskonferanse?

Det var mye bra i proposisjonen, men også mange løse ender. Hva med debatt, meningsutveksling, logging og utvikling av gode forslag? Det er mange flinke og kloke mennesker i dette landet.

Vaksiner

tirsdag, april 6th, 2010

Det skrives og diskuteres mye om vaksiner.

Vi har hatt en haussing av svineinfluensa der vi nå sitter med 3 mill. vaksiner som vi ikke trenger. Pandemien var ingen pandemi, WHO og leverandørene er kommet i miskreditt, mangel på transparens og habilitetsuklarheter er påvist.

Diskusjonen om HPV-vaksinen vil heller ikke legge seg. Mange har innvendinger, det myldrer av spørsmål som ingen vil/kan svare på. Vaksinen er ingen kreftvaksine, men rettet mot et virus som kan forårsake underlivskreft. Det snakkes også om at menn skal vaksineres. Varighet og effekt er ikke klarlagt – de fleste som får denne kreften er over 60 år, og de som skal vaksineres er 12 år.

Dette er ingen lokal norsk diskusjon – internasjonalt er dette et omstridt tema.

Også her er mangel på transparens og habilitetsuklarheter påvist.

Bivirkninger ser ut til å bli dysset ned eller bagatellisert.

Slik kan vi ikke ha det : Legemiddelprodusentene er ikke til å stole på, aktørene i det offentlige får penger, virkningene er tvilsomme, bivirkningene kommer ikke fram!

Det er norske myndigheters ansvar å få orden i dette. Skjerp dere!

Hjelp til å holde unna sykdommen

mandag, januar 25th, 2010

Spennende saker er på gang i Helse Norge.

Helsereformen som er under utrulling skal ha i gang forebyggende arbeid – for den enkelte .

Mange spørsmål kommer opp: Blir dette frivillig eller skal du kalles inn? Er det fastlegen som skal “åpne ballet” eller får vi en ny funksjon? Noen må undersøke og legge til rette – uten at man er syk – i forhold til livsstil, trening, diett og kosttilskudd. Det kan jo hende man finner sykdom eller forhold som bør justeres så medisinsk kompetanse må finnes.

Fastlegen er åpenbart sentral i dette. Har noen snakket med dem om dette? Skal de inn på store sentra eller skal det lages tjenestenettverk der man lett kan få det man trenger via sin fastlege?

Skal lokale tjenester styrkes eller skal man reise til store sentrale enheter for å få hjelp? Skal det lokale sykehus skifte ham, skal fødestuen bli noe mer, får vi flere enheter slik at nærheten i det daglige blir bedre?

Hvor dypt skal man gå i sin rådgiving og hvem skal dekke utgiftene med anbefalt diett, trening etc.

Hvordan skal utvikling og planlegging av denne nye funksjonen skje: Får vi beskjed fra Oslo eller kan vi bestemme noe selv? Norge er som kjent et komplekst land.

Vi bør nå lære: Politikerne legger policy og budsjetter. Deretter kan de stort sett stikke. Overlat resten til folket som skal behandles og de fagfolk som skal gjøre jobben (der de lever)

onsdag, desember 2nd, 2009

Hvordan leve bra så du ikke får alvorlige plager