Archive for the ‘Kostnader, utgifter’ Category

Medisinering og geografi

mandag, januar 25th, 2010

Du får medisiner som du bor! Undersøkelser viser store variasjoner i bruken av medisiner fra fylke til fylke – og innen fylke.

Får du de beste medisinene eller blir du holdt uvitende? Vet du hvilke medisiner som er tilgjengelige og hvilke som er de beste?

Refusjonsordningen fungerer slik at medisiner som står på den generelle listen vanligvis blir brukt først. Hvis du kjenner systemet så kan det finnes nye og bedre medisiner som du etter søknad kan få. De er ofte dyrere.

Hvorfor skal det være forskjeller? Leger og pasienter som står på får – andre får ikke.

Informasjonen til pasientene er tydeligvis ikke god nok! Hvilken felles informasjonsrutine følges?

Riksrevisjon og helseforetakenes økonomi

mandag, desember 21st, 2009

Økonomistyringen i helseforetakene er ikke tilfredsstillende og helseforetakene har overskredet statens økonomiske styringskrav hvert år i perioden 2002–2008. Akkumulert underskudd er på ca. 10 milliarder kroner!

“Det er uakseptabelt at de regionale helseforetakene over mange år ikke tilpasser seg de økonomiske rammene som Stortinget årlig vedtar å bruke til spesialisthelsetjenester”, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

Hvilke konsekvenser får dette for pasientene? Hvor ligger egentlig problemet?

Kommentarer?

Pasienten som informasjonsbærer

fredag, desember 4th, 2009

Vi må få en kobling mellom pasientens diagnose og det som senere skjer med ham/henne. Hvilken kvalitet, kostnader, tidshorisont er det sykehusene tilbyr? Skal vi ha en link mellom de som “betaler” og pasientene?

Åpenhet og involvering er nødvendig, og pasientene må møtes med respekt og forutsigbarhet.

Hva kan pasientene forvente – kvalitetsikret forløp eller mer ad-hoc preget forløp, lokale variasjoner? Hvordan skal pasienten involveres i dette – de er jo ikke alltid i stand til å delta eller å mene noe. Gå derfor til publikum generelt og sjekk ut med pasienter under behandling samt pasienter som er ferdigbehandlet hva de synes.

Hvilke data skal vi ha fra pasienten? Hvor skal disse dataene aggregeres og hva skal de brukes til? Her ligger store framtidige utfordringer for norsk helsevesen!

Det må bygges opp data om behandlingsforløp, og behandlerne må selv vurdere dataene og finne seg i å bli vurdert i lys av dataene.

Medisinsk behandling i dag er svært komplisert rent teknisk. Det som møter pasientene kan være teknisk overveldende og rent ut farlig. Informasjonsprosessene blir derfor viktigere enn noen gang. Oppfølging blir også sentralt – er pasienten nå ferdig behandlet eller skal det oppfølging til?

Behandlingen må ikke bare bli en teknisk sak – de psykiske sider ved et inngrep kan ofte være massive og vare lenge.

onsdag, desember 2nd, 2009

Hva koster behandling, direkte og indirekte