Archive for the ‘Politisk aktivitet’ Category

Folkeaksjonen for lokalsykehusene vokser i styrke

mandag, august 9th, 2010

Lokalsykehusene lever, leve lokalsykehusene, leve de som jobber for saken. Folkebevelsen trenger penger – det er bare å sende se link:  Folkeaksjonen for lokalsykehusene .

Denne aksjonen viser sterkt personlig engasjement, anvendelse av press på politikere utenom valg og partier. Mye av aksjonen er praktisk rettet, partipolitikken dempes, det dreier seg om nærmiljøet til den enkelte.  Aksjonen har greidd å etablere seg og blitt å regne med. Ministeren er blitt skvetten.

Lærdal Ungdomsråd ber om avklaringer og får svar. Sogn Avis har pga. dette en artikkel om Lærdal Sjukehus: Det blir indremedisinsk tilbud og …. Ja hva sier egentlig ministeren? 1. oktober skal det legges frem en plan, det snakkes om politiske signaler som bør være tatt, Helse Vest er med ….. de har hatt signal-mottageren på.

Løsere kan det vel egentlig ikke bli! Folkebevegelsen er sikkert ekstra påpasselig når sjarmen skrus på, men dette er ikke avklart. Vi hører alle hva politikerne sier og vi ser hva de gjør.

Metoden vi bruker for utvikling av helsevesenet vises fram i sin elendighet: Mangel på hensyn til pasienter og brukere, planløshet, sentralisering, utrygghet for pasienter, tilfeldigheter, kortsiktighet, politisk spill, konsekvensfrykt. Har ledelsen i helseforetakene forresten sagt ett ord?

Meningsforskjellene er store – vi må holde saken i gang til stor grad av enighet er oppnådd.

Penger er sendt.

Samhandlingsreformen ble vedtatt i Stortinget 27.4.2010

mandag, juni 14th, 2010

Alle saker på helse-agendaen skal løses via den vedtatte Samhandlingsreformen.

Eksempelvis mener Høyre at gode IT-løsninger vil føre oss mot målet, AP mener grupper med kroniske sykdommer må tas fatt i, FrP mener……

Det hele er nå tydelig stoppet opp. Hvordan går man fra en god melding med politikk/strategi til  god praksis? Dette er for stort til at Stortinget på egen hånd kan utvikle det som skal til.

I en bedrift ville man nå ha startet utviklingsprosesser basert på den politikk/strategi som er nedfelt i meldingen, lage et forprosjekt der man kan strukturere områdene man vil inn på, få fram mulige praktiske tiltak, prioritere disse og koordinere det hele. Konsekvensutredninger må også til – mange områder er åpenbart kontroversielle.

Så lager man et prosjekt med et mandat,  får opp en prosjektplan, etablerer et prosjekt med styringsgruppe, deltakere, referansegrupper. Komplisert, javel, men nødvendig hvis det skal skje noe. Selvfølgeligheter, javel – men ikke for det norske Storting.

En forutsetning er at Stortinget disiplinerer seg selv såpass at de kan finne en rolle på overordnet nivå og at man våger å slippe taket i saken – unnta den fra politisk hestehandel eller flertallsdiktat – til det er kommet fram forslag til vedtak.

Folkehelsa er samtidig et felles anliggende – nå må Stortinget vise ansvar. Stortinget har vedtatt at Helsevesenet må støpes om, men støpeformen er ikke laget.

Og nå er det sommer – og så blir det høst -