Archive for the ‘Farmasi’ Category

Pasientmakt

mandag, juli 19th, 2010

Det norske helsevesenet skal være preget av pasientmakt – eller er vi ikke helt enige på det punktet?

Health Consumer Powerhouse har utredet hvilke land som gir pasienten mest makt eller hvor pasientens mening tillegges størst vekt. (mars 2009).

Norge er på delt 7. plass sammen med Ungarn. Danmark er best, fulgt av Tyskland, Finland/Sveits.

Rapporten bruker 18 indikatorer i 4 kategorier: Pasientrettigheter, informasjon, vurdering av helseteknologi, finansielle insentiver.

Vekting brukes og maks. 1000 poeng kan oppnås. Danmark får 777 poeng, Norge 696.

Norge har forbedringspotensiale på flere områder:

  • fritt sykehusvalg, inklusive grenseoverskridende valg EU
  • pasientens adgang til spesialist er sterkt begrenset
  • pasientorganisasjoner er middels involvert i beslutninger
  • frivillige “screening”-programmer må utvikles videre
  • register over godkjente leger er svakt
  • legmann-tilpasset farmakologi må utvikles videre
  • retten til “second opinion” er begrenset
  • teknologivurderinger med begrenset pasient deltakelse
  • ingen valgfrihet i finansieringsordning

Vi er altså ikke best, men nr. 7.

Så hvor skal forbedringsarbeidet begynne? Individuelle variasjoner  vil prege våre ønsker. Trenger vi en overbyggende uavhengig pasientorganisasjon til å fronte dette arbeidet i Norge?

Utfordringen er åpenbart å få folk til å interessere seg for pasientmakt før vi blir syke. tenk på deg selv – hva mener du, hva kan du om dette?

Har Norge ambisjoner om å bli best på pasientmakt, pasientinnflytelse, pasientdeltakelse, pasientilfredshet, pasientkvalitet?

Mulighetene for gode resultater er alltid best når pasientene er deltakende, informerte og samarbeidsvillige. Da blir også pasientene tilfreds.

Medisinering og geografi

mandag, januar 25th, 2010

Du får medisiner som du bor! Undersøkelser viser store variasjoner i bruken av medisiner fra fylke til fylke – og innen fylke.

Får du de beste medisinene eller blir du holdt uvitende? Vet du hvilke medisiner som er tilgjengelige og hvilke som er de beste?

Refusjonsordningen fungerer slik at medisiner som står på den generelle listen vanligvis blir brukt først. Hvis du kjenner systemet så kan det finnes nye og bedre medisiner som du etter søknad kan få. De er ofte dyrere.

Hvorfor skal det være forskjeller? Leger og pasienter som står på får – andre får ikke.

Informasjonen til pasientene er tydeligvis ikke god nok! Hvilken felles informasjonsrutine følges?

onsdag, desember 2nd, 2009

Bruk av medikamenter, tilgjengelighet, kostnader