Archive for the ‘Ventetid, tiltak for å få ned ventetiden’ Category

Trøbbel med tidsfrister

mandag, februar 1st, 2010

Asker og Bærum sykehus har tabbet seg ut og latt pasienter oversitte tidsfrister. Omfang og øvrige forhold er ikke klart, men saken granskes nå.

System feil og/eller bevisst feil diskuteres i mediene. Ligger det forsøk på å spare penger i dette – er økonomistyringen så hard at man må hjelpe til litt? Er det stadige halvkokte politiske inngrep eller økonomenes inntog som er årsaken?

For pasientene går dette på tilliten løs. En helt sentral del av behandlingen har sviktet. Vi blir skremt når dette kan foregå. De ansvarlige må røkes ut!

Det må selvsagt sjekkes ut om dette foregår ved flere sykehus, hvilke rutiner som styrer dette og hvem som har besluttet tiltakene. Dersom dette er et spill av tilfeldigheter er det nesten verre – hva blir da det neste som kan skje?

Rutiner og prosedyrer og deres faglige innhold – vurderingskriterier etc. – må gjennomgås. Større vekt på kvalitetsarbeid, utvidede pasientsikkerhets-tiltak og strengere revisjoner må til for framtiden.

De som er rammet av dette må selvsagt få full pakke for om mulig å komme dit de skulle vært i behandlingen. Det kan jo også bli snakk om skader som følge av sen eller manglende behandling som må erstattes.

Kanskje sykehusene også må få mer ro rundt arbeidet sitt – mer fag og mindre budsjett?

Departementet er i gang med en undersøkelse av ventetider på sykehusene: Hva er reellt her? Spilles det for galleriet?

650 pasienter hurtigkontaktes for oppfølging – saken dør ut i mediene – hva er det som skjer – så dette er egentlig ikke noe problem?

Ventetider under kontroll?

mandag, desember 21st, 2009

Ventetidene er økende og må reduseres.

Ventetiden ved behandling i spesialisthelsetjenestene skal ned. (Pressemelding HOD)

Hvem venter og hvorfor? Dette vet man ikke i dag, og HOD har nå satt i gang arbeid med å kartlegge ventetidene.

Nødvendige tiltak må på plass slik at ventetiden samsvarer med målene som er satt. ”Dette legger til rette for at man i løpet av 2010 vil få mer kunnskap om hvem og hvor mange som står i kø og hvilken type behandling de venter på.” Politikeren Strøm-Erichsen stiller nå krav og det er bra.

Som innbyggere i dette landet bør vi følge med på hva som er mål og resultater. Skal målene settes politisk eller i samarbeid med de berørte? Data om dette bør publiseres og være tilgjengelig for de som er interesserte.

Det er også bygget insitamenter inn i finansieringssystemet for å oppnå reduksjoner.

Situasjonen vil bli kartlagt i 2010 og så får man resultater etter det? Det tar jo lang tid dette?

onsdag, desember 2nd, 2009

Hvor lenge må du vente