Archive for the ‘Pasientrettigheter’ Category

Palliativ eller lindrende behandling

onsdag, juli 21st, 2010

Det er internasjonal interesse for temaer vedrørende avslutning av livet – hvordan man dør, enten det skjer på sykehus, hjemme, på hospice eller på spesielle institusjoner hvor man kan ta sitt liv, noe som er tillatt i noen land.

Mange land arbeider bevisst og godt med disse problemstillingene, og prosjekter i Afrika har fått en del oppmerksomhet. I Norge er interessen økende.

Det er vanskelig å dø – både fysisk og psykisk. Det er også en belastning for de pårørende, og vanskelig for helsepersonellet, samt at det vi gjør påkaller oppmerksomhet fra mange hold: religiøst, moralsk.

Men døden kommer til alle, og det er viktig å klargjøre hva som gjelder for norsk helsevesen i forhold til mennesker som skal avslutte livet. Dette dreier seg om død som følge av aldring, sykdom, ulykker og andre hendelser.

Dette er komplekst.

Døden er vanskelig å snakke om og ha et rasjonelt forhold til. Det følger med sterke følelser, smerte, angst, religiøse styringer, moral.

 • Overordnet nasjonal interesse og politikk sier noe om hvordan det tenkes i et land.
 • Helsevesenet skal forlenge liv – her kommer dilemmaer inn hvis man tar opp temaet kontrollert avslutning, termineringsbehandling.
 • Økonomi og prioriteringer kommer inn – det er mye som skal tilgodesees i et helsevesen.
 • Omfattende bruk av smertestillende midler er omstridt, noen forbinder det med misbruk.
 • Kompetanse kan variere eller helt mangle.
 • Avklaring av forventninger og realiteter for de involverte
 • Valg av behandlingsmetoder, inklusiv alternative løsninger
 • Bruk av og tilgang på plasser sykehjem, sykehus, hospicer, hjemme
 • Bruk av frivillige på et svært ressurskrevende område
 • Formell opplæring for personell
 • Forskning og utvikling
 • Internasjonal kontakt
 • Muligheter for valg av løsninger, evt. også grenseoverskridende
 • Organisering, ressurser i kommuner, helseforetak

Norge bør ha et tilnærmet felles system for palliativ behandling.

Mye må avklares: begreper om døden, åpenhet, moralske, religiøse, etiske hindringer, økonomi, personalets valgmuligheter, omfang av behandling når uhelbredelighet er konstatert, tilgang på smerte stillende midler, hvilke rettigheter har pasientene.

Det finnes elementer av en nasjonal politikk her og der, men vi mangler mye. Temaet må opp på agendaen i en fastere form.

Palliative team finnes – det er stor interesse for temaet: Hvordan organiseres utviklingsprosjektet “Palliativ behandling i Norge”?

HR Sør-Øst har et kompetansesenter for lindrende behandling.

onsdag, desember 2nd, 2009

Hvilke rettigheter har du som pasient i Norge