Archive for the ‘Utvikling’ Category

Banebrytende prosjekt i USA: Kreft og gener

onsdag, desember 2nd, 2009
Kreft er en DNA-sykdom, men hva er det som får en god celle til å bli en kreftcelle?

Forskere vil prøve å kurere kreft ved å katalogisere alle gen-varianter av kreft.

President Obama har bevilget USD 175 mill. til å finne sammenhengen mellom kreft og genom. Kreft er som kjent endringer i gen-strukturen i kroppen, og man vil finne hvilke gen-endringer er det som skjer når kreft oppstår. Hvilke genstrukturer snakker vi om for de forskjellige krefttyper?

Man vil nå dra nytte av forskning på det menneskelige genom som ble sluttført i 2003 og lage et gen-atlas over krefttypene – The Cancer Genome Atlas TCGA. I løpet av prosjektet vil man samle mer enn 20000 vevsprøver fra mer enn 20 forskjellige krefttyper, og bestemme i detalj alle de genetiske forandringene i disse prøvene.

Mer enn 150 forskere fra hele USA fra mange institusjoner skal delta. Alle data vil bli gjort tilgjengelig for verdens forskere.

The National Cancer Institute’s Anna Barker og Mark Guyer leder The Cancer Genome Atlas.

Neste krefttype som skal undersøkes er kreft i eggstokkene.

Populærvitenskapelig om gener o.a.   http://gensidene.uib.no/start.html

Se også:   WHO      http://www.iarc.fr/index.php

onsdag, desember 2nd, 2009

Følger vi med på nyutvikling og tar det i bruk