Archive for the ‘Pasientordninger’ Category

onsdag, desember 2nd, 2009

Ordninger for pasienter – behandling, pleie, erstatning…